Waarom ik een christen ben…

Als ik Christene zeg, dan bedoel ik iemand die zijn leven aan Jezus toegewijd heeft als zijn gekruisigde redder en herrezen heer en iemand die iedere dag naar Hem opkijkt . (Ik ben me ervan bewust dat de term ‘Christene’ soms verdraaid wordt en daarom wil ik even verduidelijken met wat ik er net mee bedoel)

Even ter verduidelijking:

– Dit is geen theologische lijst van redenen.
– Dit is geen lijst van waarom ik dank verschuldigd ben aan Jezus. Hij bezit mij; Hij kocht me met Zijn bloed, Hij stierf voor mijn zonden, enz.) In plaats daarvan, zijn ze intellectuele/ emotionele/ ervaringsgerichte redenen waarom ik Jezus vertrouw en volg.
-Dit is geen volledige lijst (ik kan nog zeker veel meer redenen neerpenen), en er is geen bepaalde volgorde of prioriteit.

Waarom ik een Christene ben…

Omdat het leven, los van Christus, voor mij geen zin heeft, noch enig doel.

Want ik heb geprobeerd om niet te geloven in Jezus, en ik vind dat ik het niet kan. (Misschien is dit de reden waarom de eerste Christenen “gelovigen” werden genoemd.
Wij geloven om redenen die we niet in de natuur kunnen verklaren. We geloven omdat we geloven.
Ik heb zeker geworsteld met diverse twijfels en vroeg me zich af waarom God bepaalde dingen doet en niet doet, maar dat is een andere kwestie.

Want ik heb nog nooit gezien dat de evangelieverhalen met succes weerlegd konden worden. Elke kritiek die is getracht om ze te ontmaskeren is door de jaren heen vernietigd met de hulp van onderzoek en wetenschap. De evangeliën hebben de tand des tijds doorstaan .

Want ik heb nog nooit gezien dat de opstanding van Jezus met succes weerlegt kon worden. Na zorgvuldige bestudering van alle historische gegevens, kost het eigenlijk meer geloof om Zijn opstanding te ontkennen dan te geloven dat het heeft plaatsgevonden.

Want het heeft geen zin dat Jezus van Nazareth niet zou zijn wie Hij beweert te zijn- de Messias, de Zoon van de levende God. Bijna geen mens heeft dit soort effect op de wereldgeschiedenis gehad zoals Jezus dit heeft gehad. Geen enkele serieuze historicus ontkent dat Jezus van Nazareth bestond (er is meer historisch attest voor Zijn bestaan dan er aan Julius Caesar en vele andere oude historische mensen). En CS Lewis schreef ooit ‘Jezus is ofwel een gek, een leugenaar, of heer’

Omdat ik er niks aan kan doen maar ik zie het bijbelse verhaal van de schepping, zondeval en verlossing in elk spel, elk kunstwerk, elk menselijk verhaal, elk drama, elke film, en het nieuws dat ik lees elke dag.
Het christelijke verhaal zit diep verankerd in de verhalen van de menselijke geschiedenis en kunst.

Want telkens als ik een ware volgeling van Jezus ontmoet voor de eerste keer, ik me voel alsof ik hem of haar al heel mijn leven gekend heb.

Omdat Jezus de meest boeiende, intrigerende, ontzagwekkende, en geweldig persoon is die ik ken en die waardig is van de grootste bewondering, gehoorzaamheid, liefde en (unieke) aanbidding is. Naar mijn mening, waarheid, rechtvaardigheid en schoonheid zijn allemaal geworteld in Hem, en Zijn verhaal (zoals verteld is in de evangeliën) overtreft elk ander verhaal die de mensheid kent.

Omdat ik nog nooit een andere religie of filosofie heb gezien waar zoveel mensen gered waren uit de slavernij van verslavingen en een leven lang van hartzeer als met de liefde en kracht van Jezus. In mijn ervaring en waarneming tenminste, Jezus verandert het leven van mensen meer dan iets anders op het gezicht van de aarde.

Want ik heb een diep en onwankelbaar geloof dat de Heer Jezus Christus met mij en mij verzorgd. Ik kan me geen leven voorstellen zonder Christus.

Want er is geen rationele verklaring voor somige gebeden die ik (en anderen die ik ken) heb zien beantwoord worden “in Jezus ‘naam.”

En omdat sinds ik christen ben geworden, ik gemakkelijker huil wanneer ik de vingerafdrukken van mijn Heer zie of als ik de werk van Zijn handen in mijn of andere hun leven aanschouw.

2 comments

Leave a Reply